Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

aname
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viapauza pauza

October 18 2017

aname
2517 5b1d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viagruetze gruetze
aname
aname
9487 321c 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viagruetze gruetze
aname
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia

October 09 2017

aname
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzmy razem film. 
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek viajethra jethra
8112 1cea 500
Reposted fromkattrina kattrina viafelicka felicka

October 19 2017

aname
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viapauza pauza

October 18 2017

aname
2517 5b1d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viagruetze gruetze
aname
aname
9487 321c 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viagruetze gruetze
aname
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia

October 09 2017

aname
Zadzwoń. Wproś się. Obejrzmy razem film. 
— tygrysek's soup
Reposted fromtygrysek tygrysek viajethra jethra

October 19 2017

aname
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viapauza pauza

October 18 2017

aname
2517 5b1d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viagruetze gruetze
aname
aname
9487 321c 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viagruetze gruetze
aname
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
aname
aname
9487 321c 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viagruetze gruetze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl