Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

aname
4820 2a9a 500
Reposted fromkaiee kaiee vialiveattherainbow liveattherainbow
aname
3996 f681 500
Reposted fromJustMaddie JustMaddie viapampampam pampampam

June 19 2017

aname
0431 8fbe
Reposted fromzciach zciach viahrabiapawel hrabiapawel
aname
4947 631f
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viahrabiapawel hrabiapawel
aname
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute vianergo nergo
aname

Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.

Audrey Hepburn

Reposted fromstrangeee strangeee vianergo nergo
aname

June 14 2017

aname
4676 3b1f 500
Reposted fromrol rol vialoki loki
aname
4040 a884
w lustrze u fryzjera
Reposted fromfrotka frotka viaportretintymny portretintymny
aname

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
aname
9844 8408 500
Reposted fromfoods foods viabeinthe beinthe

June 12 2017

2631 6a38 500

thefingerfuckingfemalefury:

lifeofkj:

ninquelen:

assassinationtipsforladies:

otdushi:

please don’t knock, the cat has the keys

So to visit them you must first catch their cat? That is some task for potential suitors in medieval epic poetry shit

Befriend. If the cat doesn’t like you, human inside probably won’t either.

Real life videogame level.

Sidequest

Befriend the cat who is the KEEPER OF THE KEYS

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 vianvm nvm
aname
8159 8366
Reposted fromkyte kyte vianvm nvm
aname
1498 068d 500
Reposted fromkociesprawy kociesprawy
aname
7180 7ba6 500
A bat eating grapes
Reposted fromnazarena nazarena vialaberbla laberbla
7127 b713
Reposted fromZombiebride Zombiebride vianoiz1709 noiz1709
aname

Coding smoothly when a wild bug appears!


/* by SynxS */

aname
aname
Sukces polega na tym, że zdobywa się to, co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to, co się ma.
— Elbert Hubbard
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viablaxkseoul blaxkseoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl