Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

aname
7755 20bc 500
Reposted fromteijakool teijakool viadupablada dupablada

July 16 2017

2111 945d 500

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

Reposted fromAmericanlover Americanlover vialatusek latusek
aname
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaantamariel antamariel
aname
6986 65c3 500
Reposted fromwindingroads windingroads viaevlyn evlyn

July 05 2017

aname
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viahaszraa haszraa
aname
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viaMaryiczary Maryiczary
aname
6974 c237
Reposted fromYuei Yuei viaHanoi Hanoi
5099 245d 500
Reposted fromvariaen variaen viaHanoi Hanoi
6716 3fd4 500

kombuchakween:

Honestly one of my fave posters at a Women’s March

Reposted fromanimasporca animasporca viahaber haber

July 03 2017

aname
1750 b2f2 500
1593 3d2c 500
Reposted fromTheIllogicalVulcan TheIllogicalVulcan viaels els

June 28 2017

aname
8057 ce09 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaImmortalys Immortalys

June 20 2017

aname
4820 2a9a 500
Reposted fromkaiee kaiee vialiveattherainbow liveattherainbow
aname
3996 f681 500
Reposted fromJustMaddie JustMaddie viapampampam pampampam

June 19 2017

aname
0431 8fbe
Reposted fromzciach zciach viahrabiapawel hrabiapawel
aname
4947 631f
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viahrabiapawel hrabiapawel
aname
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute vianergo nergo
aname

Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.

Audrey Hepburn

Reposted fromstrangeee strangeee vianergo nergo
aname
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl