Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

0542 cb88

beggars-opera:

speciesofleastconcern:

theinturnetexplorer:

Who wouldn’t want to sit with a baby crocodile for a bit?

crocodiles confirmed for cuter than human babies

double confirmed

Reposted fromMaydayKoigo MaydayKoigo viaki-adi ki-adi

April 27 2017

aname
  Nie ma nic gorszego, niż siedzieć obok kobiety, na którą chciałoby się przez cały czas patrzeć.
— Dawid Foenkinos _ "Delikatność"
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera

April 26 2017

aname
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viatinkerbelljar tinkerbelljar
aname
To taki rodzaj smutku, gdy płaczesz pod prysznicem, albo siedząc na parapecie przy otwartym oknie zastanawiając sie czy nie skoczyć.

W moim przypadku oba.
— Dzięki S.
Reposted frompikkumyy pikkumyy viatinkerbelljar tinkerbelljar
aname
4780 f75f
Reposted fromdailylife dailylife viainsatiability insatiability

April 25 2017

aname
7800 55c8
Reposted fromw0lfsburger w0lfsburger viakrolfasolek krolfasolek

April 06 2017

aname
Każdy ma wspomnienia, do których lubi się uśmiechać.
Reposted frommy-little-world my-little-world viairiis iriis
aname
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viagspgirl gspgirl
aname
9896 739c 500
Reposted fromoll oll viasection section

April 05 2017

4196 ff37 500
Reposted fromdftblove dftblove viazapominanie zapominanie

April 03 2017

aname
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
aname
aname
Do you ever realize how badly you’re going to miss a moment while you’re living it? Like wow, these are the good days. I am here and I am happy and I feel alive.
Reposted fromverronique verronique viamyinstantneed myinstantneed
aname
Z każdą wiosną bardziej kochaj życie.
Reposted fromiamstrong iamstrong vianattaly nattaly

April 02 2017

aname
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viaprzytulanki przytulanki
aname
0138 6870 500
5426 d226

danger:

Short Term 12  ( 2013 ) 

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl